Aktualności

REGULAMIN

powiększ

13.06.2018

Regulamin konkursu

#PlusJobTyper

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem #PlusJobTyper jest PlusJob Poland, ul. Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin , NIP: 108-00-14-995.


2. Konkurs nie jest w żaden sposób połączony ani wspierany przez portal Facebook.

 

§ 2 Zasady uczestnictwa 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie konta na portalu Facebook.


2. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


3. Wraz z przystąpieniem do Konkursu, uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wysłanej przez Uczestnika odpowiedzi przez PlusJob Poland.


4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.plusjob.pl w dziale aktualności oraz w siedzibie Organizatora.


5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej: top@plusjob.pl


§ 3 Zadanie konkursowe


1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw firmowych gadżetów.


2. Konkurs trwa od 13.06.2018 od momentu umieszczenia postu konkursowego do 19.06.2018 do godziny 16:00.


3. Zwycięzcą zostanie osoba, która poprawnie wytypuje wynik meczu Mistrzostw Świata 2018 Polska-Senegal. Pytanie konkursowe umieszczone zostanie w poście konkursowym na fanpage Organizatora - @PlusJob.Szczecin.


4. Informacja o zwycięzcy zostanie umieszczona na fanpage Organizatora (https://www.facebook.com/PlusJob.Szczecin/) najpóźniej o godzinie 16:00 dnia 20.05.2018.


5. Nieuzgodnienie odbioru nagrody w ciągu 7 dni z przyczyn, za które Uczestnik ponosi odpowiedzialność, powoduje utratę prawa do tej nagrody.


6. W sytuacji rezygnacji z odbioru nagrody głównej, nagroda ta pozostaje do dyspozycji Organizatora i Organizator nie jest zobowiązany do wypłaty jej równowartości ani pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez osobę rezygnującą z odbioru nagrody.


§ 4 Przetwarzanie danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest jest PlusJob Poland, ul. Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin , NIP: 108-00-14-995.


2. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celu przeprowadzenie konkursu oraz wyłonienia zwycięzców. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).


3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom.


§ 5 Postanowienia końcowe


1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu o czym każdorazowo poinformuje na swoim Fanpage.


2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie, przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawa.


4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy mogą zgłosić w czasie trwania Konkursu poprzez prywatną wiadomość do organizatora konkursu.

Agencja pracy PlusJob Poland (numer w rejestrze 11310) jest częścią duńskiej firmy Ramsdal PlusJob ApS i specjalizujemy się w dostarczaniu najwyższej jakości personelu do krajów północnej i zachodniej Europy  w sektorach: budowlanym, motoryzacyjnym, logistycznym, hotelarskim oraz przemysłowym. 

Wykonano w: avangardo.pl

Aktualności

Praca dla mechaników

12.03.2019

Poszukujemy osób do pracy w Skandynawii jako mechanik naczep!

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.